Kaevandusjärgne ..

Mõistet "kaevandusjärgne" kasutatakse ilmselt "kaevandamisjärgse" mõistes, selgitades, mis toimub pärast kaevandamist. Kuna kaevandus ei ole tegevus, vaid objekt, siis tähistaks "kaevandusjärgne" olukorda kaeveõõntes või kaevanduse territooriumil. Et ei tekiks arusaamatust, siis on õige kasutada mõistet kaevandamisjärgne ja "kaevandusjärgne" on halb termin.

Mäendusõpik - mi.ttu.ee/opik: Halvad terminid: Halvad mäendusterminid leiate sildi " Halb termin " abil. Soovitame neid mitte kasutada, et keelt vähem risustada ja insenerikult...

Puistang

Puistang on puistatud materjali kuhi. Vastavalt protsessile või masinale, millega puistang moodustati, eristatakse näiteks konveierpustangut, buldooserpuistangut ja kallurpuistangut. Samuti võib eristada puistangut materjali või asukoha järgi, näiteks katendipuistang, kaevisepuistang, killustikupuistang, aherainepuistang või sisepuistang ja välispuistang. Spetsiaalselt puistangu moodustamiseks valmistatud masinat nimetatakse puistangumoodustajaks

Glück Auf

Glückauf on saksa mäemeeste seas kasutatav tervitus või lahkumishüüe. Ajalooliselt öeldi seda Saksamaal mäemeestele Freibergi maagimäestiku hõbedakaevandustes kui nad kaevandusse sisenesid. See tähendas "Tule õnnelikult välja ( tagasi )". Aga Glück Auf tähendas ka: laienegu sinu hõbedasoon ( maagisoon ). Tänapäeval on "Glückauf" kasutusel kaevandustes samas tähenduses. Tavaelus kasutatakse seda mäemeeste ja nende piirkonna inimeste tervitusena.

From SOMP Freiberg 2015

Lõhketööd

Lõhketööd on tööd, mille eesmärk on kivimit või rajatist purustada ( raimata ). Lõhketööd sisaldavad lõhkeaine ja lõhkematerjalide käitlemist, lõhkeaukude laadimist ja lõhkamist. Enamus lõhketöödest tehakse koos puurimisega ja seetõttu on kasutusel mõiste puurlõhketööd

From Lõhkamine - lõhketöö

Eesti põlevkivimaardla

Eesti põlevkivimaardla on osa Balti põlevkivilevilast, mis asub Kirde-Eestis ja Loode-Venemaal. Põlevkivi on kaevandatud enamuses kaevandustes ja vähem karjäärides.

From KaartFrom Kaart
From Kaart
From Kaart
From Kaart
From Kaart

  • Põlevkivimaardla rajoneerimine


  • Viimase nädala populaarsed kirjed

    Viimase kuu populaarsed kirjed

    Kõigi aegade populaarseimad kirjed