Kaevandusuudis on halb termin

Kuna sõna "mining" tähendab inglise keeles kaevandamist, mitte kaevandust ega ka karjääri, siis ei ole õige kasutada seda kaevanduse mõistes, isegi siis, kui kasutaja ei tee vahet kaevandusel ja karjääril.

Seega sõna "kaevandusuudis" ei oma tähendust. Selle asemel on õige kasutada "mäendusuudis" või "kaevandamise uudis".

Kütteturvas

Varaseimad andmed turba kaevandamisest ja kasutamisest Eestis pärinevad 17.-18. sajandist. Mõisades kasutati turvast küttepuude asemel viinaköökide ja reheahjude kütteks. Turvast lõigati kõigepealt käsitsi, hiljem turbalõikemasinatega. Labidaturvas oli odav ja jõukohane talunikele. Aja jooksul hakati turbaga kütma juba vabrikuid kuni see sai oluliseks tooreks elektrijaamades. Eesti esimene turbaküttel elektrijaam alustas tööd Pärnus, 1907. aastal. Esimese maailmasõja ajal ei toodud enam Inglismaalt kivisütt ja puidu hind oli kõrge. Seepärast läks 1918 Tallinna elektrijaam üle turbaküttele. 1923 võeti kasutusele Ellamaa elektrijaam.

Turbaküttel Ellamaa elektrijaam oli kasutusel 1923-1966:

Turba kaevandamise jäägid ja jäätmed

Põhilised turba kaevandamisel tekkivad jäägid on turbalasundist väljajuuritud kännud, mis ladustatakse turbavälja servaaladele. Neid saab kasutada tõrva põletamiseks ja kütteks. Nende purustamine on kulukas ja seetõttu ei leia kõik väljajuuritud kännud kasutust. Jäätmeteks saab lugeda kaevandamiseks ettevalmistamise käigus kooritud sugekihti.

Turbalasundist väljajuuritud kännud:
 
 

Soode kuivendamine

Soode kuivendamine on maaparndustöö, mille eesmärgiks on liigvee ärajuhtimine turba kaevandamise või põllumaa saamise eesmärgil. Kuivendamisel rajatakse turbaväljale dreenid ja kraavid, mis suunavad vee peakraavi. Peakraavi kaudu voolab vesi ojadesse või jõgedesse.

Turbavälja kuivendamine:

Tuleohutus turba kaevandamisel

Turbaväli peab olema ümbritsetud tulekaitseribaga, mis on metsast puhastatud. Juurdepääsuteed peavad olema hooldatud ja läbitavad. Tuletõrje veevõtukoht peab olema hooldatud, läbitav ning piisava veevaruga. Turba kaevandamise masinad peavad olema varustatud tulekustutusvahenditega.  Järelvalvet turbaväljadel teostab Päästeamet.

Turbavälja veevõtukoht

Turba pilufreeskaevandamine

Pilufreeskaevandamisel peenestatakse turbalasundi kiht 50-60 cm sügavuselt kitsaste pilude kaudu, surutakse freesitud turbapuru tigupressi. See töötleb turbapuru ühtseks massiks ning surub suudmikust välja.Vormitud turbamass murdub ja kukub tootmisväljale kuivama. Nii saadakse peentükkturvast.

Turbatööstus

Turbatööstus on tööstusharu, mis tegeleb turba kaevandamise ja töötlemisega. Töötlemise alla kuulub briketi, turbaväetise, turbakoksi jms tootmine ning turbakeemiatööstus.

Viimase nädala populaarsed kirjed

Viimase kuu populaarsed kirjed

Kõigi aegade populaarseimad kirjed