Glück Auf

Glückauf on saksa mäemeeste seas kasutatav tervitus või lahkumishüüe. Ajalooliselt öeldi seda Saksamaal mäemeestele Freibergi maagimäestiku hõbedakaevandustes kui nad kaevandusse sisenesid. See tähendas "Tule õnnelikult välja ( tagasi )". Aga Glück Auf tähendas ka: laienegu sinu hõbedasoon ( maagisoon ). Tänapäeval on "Glückauf" kasutusel kaevandustes samas tähenduses. Tavaelus kasutatakse seda mäemeeste ja nende piirkonna inimeste tervitusena.

From SOMP Freiberg 2015

Lõhketööd

Lõhketööd on tööd, mille eesmärk on kivimit või rajatist purustada ( raimata ). Lõhketööd sisaldavad lõhkeaine ja lõhkematerjalide käitlemist, lõhkeaukude laadimist ja lõhkamist. Enamus lõhketöödest tehakse koos puurimisega ja seetõttu on kasutusel mõiste puurlõhketööd

From Lõhkamine - lõhketöö

Eesti põlevkivimaardla

Eesti põlevkivimaardla on osa Balti põlevkivilevilast, mis asub Kirde-Eestis ja Loode-Venemaal. Põlevkivi on kaevandatud enamuses kaevandustes ja vähem karjäärides.

From KaartFrom Kaart
From Kaart
From Kaart
From Kaart
From Kaart

 • Põlevkivimaardla rajoneerimine


 • Ojamaa põlevkivikaevandus

  Ojamaa põlevkivikaevandus on Eesti põlevkivimaardla uusim kaevandus. Kaevanduses kasutatakse tulptervikutega kamberkaevandamise tehnoloogiat • Eesti kaevandused
 • Põlevkivikaevandused
 • Kaevandus
 • Card

  Viru põlevkivikaevandus

  Viru põlevkivikaevandus on 2013. aastal suletud põlevkivikaevandus. Kaevandus asus põlevkivimaardla keskosas. See tingis mitmete näitajate keskmised omadused - keskmine sügavus, keskmine põlevkivi kvaliteet ja keskmine kaugus tarbijast. Kaevanduses kasutati tulptervikutega kamberkaevandamise tehnoloogiat. Vedu teostati raudteevagonettidega. Kaevandusel oli oma rikastusvabrik. 


  Viimase nädala populaarsed kirjed

  Viimase kuu populaarsed kirjed

  Kõigi aegade populaarseimad kirjed